Grupa 4-latków

3 tydzień, 16-20 marca 2020 r.
Temat tygodnia: „Marcowa pogoda”
Poniedziałek – Obserwujemy pogodę
1. W poszukiwaniu oznak wiosny – spacer w pobliżu domu (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną)
2. Utrwalenie wiadomości zdobytych na spacerze – oglądanie zdjęć wykonanych podczas spaceru, albumów przyrodniczych

Więcej