Na zajęciach z koła plastycznego wykonujemy dużo ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi. Dzieci chętnie udzielają się artystycznie.

Marlena Bowtruczuk