5 listopada odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Podwodny Świat”.
W konkursie udział brały dzieci z całego przedszkola. Recytowane były wierszyki o tematyce oceanu.

Helena Korniluk