Plan Pracy 08.06.-25.06.2020-język angielski
Grupa-3latki
Nauczyciel: Elżbieta Syczewska
Lekcja 1
Temat :”My Body”-Moje ciało.
08.06.2020
1.Proszę obejrzeć filmik-słownictwo związane z tematem: ”Moje ciało” w języku angielskim.

2.Zaśpiewaj piosenkę pt:”Moje ciało”.

3. Proszę obejrzeć powyższy filmik jeszcze raz-słownictwo związane z tematem: ”Moje ciało” powtarzaj słowa i wskazuj części ciała.

Lekcja 2
Temat :Moje ciało-zabawy słowno-ruchowe
12.06.2020
1.Utrwal wraz z opiekunem słownictwo z tematu-„Moje ciało”.
Head – głowa
Shoulders – ramiona
Knees – kolana
Toes – palce u stóp
Eyes – oczy
Ears – uszy
Mouth – usta
Hand- – reka
Leg – noga
2.Zaśpiewaj piosenkę. Zatańcz i powtarzaj za bohaterami.

3.Zagraj wspólnie z rodzicem w grę pt:”My body”.

Lekcja 3
Temat :Przywitania, mówimy o dobrym samopoczuciu. Polecenia.
15.06.2020

1.Zaśpiewaj z opiekunem i wykonuj polecenia do piosenki pt: „Hello song” – piosenka na przywitanie-„Dobre samopoczucie”
Hello! (machamy prawą ręką)
Hello! (machamy lewą ręką)
Hello, how are you? (robimy ukłon)
(Powtarzamy wszystko 2 razy)
I’m good! (kciuk do góry – prawa ręka)
I’m great! (kciuk do góry – lewa ręka)
I’m wonderful! (kciuki do góry – obie ręce, poruszamy bioderkami)
2.Zaśpiewaj piosenkę

-Zabawa z pokazywaniem
Open shut them, open shut them,
Give a little clap, clap, clap.
Open shut them, open shut them.
Put them in your lap, lap, lap.

Lekcja 4,5
Temat: Środki transportu. Nauka piosenki pt:”Koła autobusu…”.
Gry i zabawy interaktywne utrwalające poznane słownictwo.
19.06.2020
22.06.2020
1.Zaśpiewaj piosenkę pt:”The wheels on the bus” – ilustrujcie słowa piosenki za pomocą ruchu

The wheels on the bus go round and round…
(koła w autobusie kręcą się i kręcą..)
The door on the bus goes open and shut…
(drzwi w autobusie otwierają się i zamykają…)
The wipers on the bus go swish…
(wycieraczki w autobusie robią swish…)
The horn on the bus goes beep…
(klakson w autobusie robi beep…)
The people on the bus go up and down…
(ludzie w autobusie skaczą w górę i w dół…)
The babies on the bus go wah…
(dzieci w autobusie robią wah…)
The mummies/daddies on the bus go cii…
(mamusie/tatusiowie w autobusie mówią cii…)

2. Utrwalmy nazwy środków transportu oraz liczenie.

3. Linki do zabaw z językiem angielskim.https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242193-dzie%C5%84-dziecka
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/242948-children-s-day

4.Bajka pt:„Flying a kite” – czyli latający latawiec.
https://youtu.be/s9gndQ1nh9A film z polskimi napisami