PLAN PRACY-25.05-05.06.2020
Grupa-3 latki
Nauczyciel:Elżbieta Syczewska
Lekcja 1,2
Data:25.05.2020
29.05.2020
Temat: Mother’s Day!Dzień Mamy!

1. Posłuchaj piosenki. Postaraj się zaśpiewać Mamie z okazji jej święta.

2.Powtarzaj za lektorem słownictwo związane z Dniem Mamy.

2.Wykonaj laurkę dla mamy z Okazji jej święta. Pomysł na laurkę w poniższym linku.

Lekcja 3,4
01.062020
05.06.2020
Temat: „My family”. Moja rodzina
1.Przeczytaj z opiekunem poniższe słownictwo, a następnie wskaż na fotografii i nazwij członków rodziny w języku angielskim.
family – rodzina
grandmother- babcia
grandfather – dziadek
dad – tata
mum- mamusia
brother – brat
sister – siostra

2.Powtarzaj nazwy członków rodziny. Linki poniżej.

3.Zaśpiewaj i naucz się piosenki o rodzinie.