18 grudnia odbył się konkurs z języka angielskiego na temat „Moja świąteczna skarpeta bożonarodzeniowa”. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. W konkursie brało udział 15 dzieci.

Grażyna Seredyńska