Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły

Rozkład jazdy Voyager 2017

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godzinie 16.00. Początek zebrania w dużej sali gimnastycznej: prelekcja Pani psycholog Ireny Małyszko „Błędy wychowawcze. Postawy rodzicielskie.”

Po prelekcji spotkanie z wychowawcami w salach.