Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Godziny przyjmowania interesantów i załatwienia spraw.

  1. Godziny pracy:

Sekretariat:

– od poniedziałku do piątku    730       –       1530

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 730 – 1400; w piątki w godzinach 730 – 1430

Dyrektor i z-ca Dyrektora szkoły:

– poniedziałek – piątek         800      –          1400

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 800 – 1300 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły.

Księgowość:

– od poniedziałku do piątku    730       –          1530

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 730 – 1400; w piątki w godzinach 730 – 1330

 

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach pracy.


INFORMACJA

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Zespole Szkolno- Przedszkolno w Narwi, ul. Mickiewicza 81; 17- 210 Narew. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi. W przypadku obowiązku podania danych, osoba informowana jest o podstawie prawnej takiego działania.