Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

ul.Mickiewicza 81

17-210 Narew

tel./fax 85 6816644

e-mail: spignarew@wp.pl