Miesiąc

Gimnastyka umysłu: „ Dlaczego warto się uczyć?”

Drodzy Uczniowie zajęcia dotyczą pojęcia motywacji oraz motywów uczenia się. Poprzez uzupełnianie karty pracy zastanowicie się i przeanalizujecie jak ważna jest dla człowieka nauka i dlaczego warto się uczyć?
Proszę odpowiedzieć na kilka pytań do własnej analizy:
Czy lubisz się uczyć?
…………………………………………………………………….
Kiedy się uczysz?
……………………………………………………………………………………………………
Ile czasu dziennie zajmuje Ci nauka (średnio)?
……………………………………………………………………………………………………
Czy uczysz się systematycznie?
……………………………………………………………………….
Czy napotkałeś/aś kiedykolwiek problemy podczas uczenia się?
……………………………………………………………………….

Spośród wymienionych definicji wybierz prawidłową, która określa pojęcie „motywacja”.
Stan gotowości do niepodjęcia żadnego działania.
To pewna celowość w działaniu, pobudzenie do działania.
Proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy.
Odpowiedź B i C jest prawidłowa

Ułóż z rozsypanych liter wyrazy bliskoznaczne do pojęcia: „motywacja” i zapisz je na wykropkowanych liniach.
m s i p l u t n a h c i i n e e i b m o l i i a z j c a
………………………………….. …………………………………… …………………………………………..
t a k w y a a j c i z d p z r e i s ę z w ę i i e c z r o o m u a w e i n
…………………………………. …………………………………….. …………………………………………..
Dokończ rozpoczęte zdanie:
Uczę się, bo……………………………………………………………………………………………………………………
Stwórz listę powodów, dla których warto się uczyć.

Motywacja może być wewnętrzna lub zewnętrzna: wewnętrzna pobudza do działania, które ma wartość samo w sobie. Jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś. Motywacja zewnętrzna stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane lub pozwala uniknąć kary.

Na liście powodów zaznacz literką W motywację wewnętrzną, natomiast literą Z motywację zewnętrzną.

Przeplatanie się tych dwóch rodzajów motywacji jest częste. Motywacja zewnętrzna na wstępie nauki jest z reguły jedyna, ale nie wystarcza na długo. By uczenie przynosiło radość musi wystąpić motywacja wewnętrzna.
Z rozsypanki wyrazowej ułóż przysłowie.
się Uczymy samych dla siebie.
Sprawdź: Czy umiesz się uczyć?- psychozabawa

Czy umiesz się uczyć? – psychozabawa
1. Gdy mam odrabiać lekcje:
a) czuję, że nie mam na to ochoty, ale wykonuję swój obowiązek
b) robię to chętnie, bo wiem, że uczę się dla siebie
c) odkładam to ciągle na później
2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian:
a) spokojnie powtarzam wiadomości
b) zaczynam chorować
c) muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę się systematycznie
3. Kiedy się uczę:
a) chcę jak najszybciej skończyć i wyjść na dwór
b) skupiam uwagę na tym, co chcę zapamiętać
c) przychodzą mi do głowy bardzo różne myśli…
4. Na moim biurku:
a) jest wszystko, czego potrzebuję w czasie odrabiania lekcji
b) panuje artystyczny nieład, w którym gubią się ołówki i zeszyty
c) nie mam biurka, odrabiam lekcje w kuchni lub na ławie przed telewizorem
5. Odrabiam lekcje:
a) od razu po przyjściu ze szkoły lub bezpośrednio po lekcjach w świetlicy
b) późnym wieczorem lub w nocy
c) po posiłku i krótkim odpoczynku
6. Gdy mam dużo nauki:
a) siedzę nad książkami kilka godzin bez przerwy
b) zniechęcam się i rezygnuję
c) robię krótkie przerwy na odpoczynek
7. Uczę się:
a) w domu, w ciszy i spokoju, czasami w świetlicy
b) tylko w świetlicy
c) w szkole na przerwie
8. Kiedy czegoś nie rozumiem:
a) staram się to pominąć, odkładam naukę na później
b) proszę o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów
c) szukam wskazówek w podręczniku, staram się rozwiązać problem
9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji:
a) mój pokój był przewietrzony, nikt mi nie przeszkadzał, a wszystkie potrzebne do nauki rzeczy były w zasięgu ręki
b) towarzyszyła mi ulubiona muzyka i moje zwierzątko
c) nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję od kolegów na przerwie
10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą ocenę:
a) uważam, że to wina nauczyciela
b) analizuję, jakie błędy popełniłem i staram się poprawić
c) szybko o tym zapominam, życie toczy się dalej
11. Nauka jest dla mnie:
a) jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają mi czas
b) przykrą koniecznością
c) okazją do poznania ciekawych zdarzeń, ludzi, świata
12. Zadaniem nauczycieli i rodziców jestem uczniem:
a) zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale niezbyt pracowitym
b) mało aktywnym, ani dobrym, ani złym
c) pracowitym, systematycznym, pilnym
PUNKTACJA:
Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12c
Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a, 12a
0 punktów za odpowiedzi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b, 12b
PODSUMOWANIE:
20 – 24 p. Znasz zasady uczenia się i umiesz je zastosować w życiu. Dzięki temu sprawnie przyswajasz wiadomości i nauka może się stać dla Ciebie fascynującą przygodą. Oby tak dalej! Na pewno będziesz odnosił wiele sukcesów w szkole i w życiu.
15 – 20 p. Prawdopodobnie Twoje możliwości są większe niż rezultaty, które osiągasz. Mógłbyś mieć lepsze oceny i więcej satysfakcji z nauki, gdybyś był bardziej systematyczny i uporządkowany. A może brakuje ci wiary w siebie? Uważaj na lekcjach i stosuj się do wskazówek nauczyciela, a zobaczysz, że nauka nie musi być nudna.
9 – 14 p. Chyba nie jesteś najlepszym uczniem. Musisz włożyć więcej wysiłku i chęci w odrabianie lekcji. Poproś o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów. Bądź systematyczny i nie zniechęcaj się trudnościami. Może warto zgłosić się na zajęcia wyrównawcze?
0 – 8 p. Niestety, nie masz się czym pochwalić. Jeśli nie zmienisz swojego podejścia do nauki, czekają Cię spore kłopoty.


Gimnastyka umysłu-rodzina

Gimnastyka umysłu- emocje

Gimnastyka umysłu-przyjażń

Gimnastyka umysłu-autorytet

Gimnastyka umysłu-asertywność


„Gimnastyka umysłu – profilaktyka uzależnień”- lekcja wychowawcza nr.1

      Drodzy uczniowie na zajęcia zapraszam wszystkich uczniów klas V-VIII.  W ramach relaksu umysłowego proponuję krótką przerwę między lekcjami, a najlepiej po zrealizowanych lekcjach zdalnych, zabawy umysłowe zawierające treści wychowawczo- profilaktyczne z zakresu uzależnień.

 1. Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą określenia: „uzależnienie” spośród wymienionych poniżej.
 2. Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej. Klasyfikowane jest jako stan zaburzenia psychicznego i fizycznego, który powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie zachowania.
 3. Uzależnienie stanowi wrodzoną, nie zawsze silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź spożywania substancji alkoholowych. Klasyfikowane jest jako stan zaburzenia psychicznego, który powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie zachowania.
 4. Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania tylko jakiejś czynności. Klasyfikowane jest jako stan zaburzenia psychicznego i fizycznego, który powoduje zmianę w dotychczasowym sposobie zachowania.
 5. Łamigłówka słowna.

Rozwiązaniem jest słowo kojarzące się z czterema wymienionymi słowami.

 1. ochrona- przeciwdziałanie- zapobieganie- strzeżenie- …………………………………………..
 2. przyzwyczajenie- zależność- zwyczaj- skłonność- …………………………………………………..
 3. zainteresowanie- pasja- zapał- tendencja- …………………………………………………………….
 4. umiejętność- znawstwo- pomysłowość- uzdolnienie- ……………………………………………
 5. ćwiczenia- trening- aktywność fizyczna- wysiłek- …………………………………………………..
 6. Wykreślanka.

Wykreśl słowa ułożone poziomo w tabeli związane z rodzajami uzależnień. Litery pogrubione czytane w kolejności poziomej utworzą rozwiązanie.

U A L K O H O L I Z M R Y Z I P
W D N A R K O M A N I A A K L L
P R A C O H O L I Z M E G H U O
N R T H I N I K O T Y N I Ż M E
R Y I F O N O H O L I Z M N D S
R L E K O M A N I A F T R U J K
I S C B N Y J E L K H A Z A R D
W R N A K U P O H O L I Z M U I
G R A N I E W G R Y P K L E U O

 

HASŁO:…………………………………………………………………

Wypisz wykreślone wyrazy poniżej tabeli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Z rozsypanki literowej ułóż wyrazy związane z nieprzyjemnymi emocjami towarzyszącymi rodzinie osoby uzależnionej i napisz je w wyznaczonych polach.

OĆŚŁZ                                                                                    PCRZAOZ

……………………………………….                                           ……………………………………………………

MKESUT                                                                                AŻL

……………………………………….                                           ……………………………………………………

JINOPÓKE                                                                              ĘKL

………………………………………..                                           …………………………………………………

NIAW                                                                                 BEEGAZUINI

…………………………………………                                           ………………………………………………….

ZRNEIWAZCOROA                                                            LEUBOWNAEI

…………………………………………                                           …………………………………………………

WOEINŻAZANE                                                                 HCNZINIEEECĘ

…………………………………………                                           ………………………………………………….

ENZZDUINE                                                                       NREEINZAI

…………………………………………                                           ……………………………………………………

 1. Z rozsypanki wyrazowej wybierz i podkreśl wyrażenia dotyczące skutków wynikających z uzależnienia.

SENS, APATIA, PROBLEMY W NAUCE, RADOŚĆ, UTRATA PRACY, ŚMIECH, WARTOŚĆ, EUFORIA, UTRATA RODZINY, MIŁOŚĆ, UTRATA PRZYJACIÓŁ, ROZCZAROWANIE, UTRATA PRACY, MOTYWACJA, ZDZIWIENIE, PRZEMOC, PROBLEMY Z PRAWEM, WIARA, RELIGIA, PROBLEMY FINANSOWE, ZABURZONA SAMOOCENA, ZAUFANIE, ROZGORYCZENIE, BRAK ZAUFANIA DO OTOCZENIA I DO SIEBIE, TOLERANCJA, EMPATIA, EMOCJE, PROBLEMY ZDROWOTNE, ZŁA DIETA, NIEPORZĄDEK, NIEDBANIE O SIEBIE I O INNYCH, ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO, AGRESJA, NAUKA, ZAGOSPODAROWANIE, PROBLEMY UKŁADU NERWOWEGO, PUNKTUALNOŚĆ, KULTURA, PROBLEMY UKŁADU ODDECHOWEGO

 1. Jak możesz pomóc osobie uzależnionej? Ułóż wyrazy dotyczące pomocy z rozsypanych liter. Aby ułożyć słowo należy łączyć litery tego samego koloru.

         R                                 P                          O               L                R                    E                    D

              P            K         Z                E                   Z               N         P         I        A                Y D     S

N                   A               J             R               A                U        Y                A        C              A         G    C

          C       Z            H      E          O              Y         I           O        G         C    R           E         Z     L        I              L            A                                                                   P                                       E

E               T             O             A                         L              G

Wypisz kto może udzielić pomocy osobie uzależnionej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Udanej pracy!


„Gimnastyka umysłu- cyberprzemoc”- lekcja wychowawcza nr.2

      Drodzy uczniowie na kolejne zajęcia zapraszam również wszystkich uczniów klas V-VIII.  W ramach relaksu umysłowego proponuję lekcję w formie zabaw umysłowych zawierających treści wychowawczo- profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy.

 1. Wybierz prawidłową odpowiedź dotyczącą określenia: „cyberprzemoc” spośród wymienionych poniżej.
 2. Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe.
 3. Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem telefonu komórkowego tylko poprzez SMS.
 4. Obie odpowiedzi są poprawne (a i b).
 5. Łamigłówka słowna.

Rozwiązaniem jest słowo kojarzące się z trzema wymienionymi wyrazami.

 1. wyśmiewanie, nękanie, zastraszanie- ……………………………………………………………………
 2. atak, krytyka, obrażanie- ……………………………………………………………………………………….
 3. grafika, ruch, poziom- ……………………………………………………………………………………………
 4. wiadomość, telefon, skrót- …………………………………………………………………………………..
 5. poczta, informacja, przekaz- ………………………………………………………………………………..
 6. Wykreślanka.

Wykreśl słowa ułożone poziomo w tabeli związane z rodzajami przemocy internetowej. Litery pogrubione czytane w kolejności poziomej utworzą rozwiązanie.

C H E J T O K K L Y U R Y Z I P
W C Y B E R B U L L I N G K L L
C Y B E R M O B B I N G B H E O
N R A G R E S J A P F R R T Y E
R Z I C Y B E R G R O Ź B Y E S
M C Y B E R S T A L K I N G O C

 

HASŁO:…………………………………………………………………

Wypisz wykreślone wyrazy w kolejności alfabetycznej poniżej tabeli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Z rozsypanki literowej ułóż wyrazy związane z przemocą i napisz je w wyznaczonych polach.

KORNĆŚEZBA                                                                      UODKZCINAE

……………………………………….                                           ……………………………………………………

ĘIENZCDRE                                                                         KWNEAIYTRKYO

……………………………………….                                           ……………………………………………………

ZKRWYZEDIEN                                                                    NMISYDRKJCAAY

………………………………………..                                           …………………………………………………

DARGZEEIN                                                                         RZSTAAZSAEIN

…………………………………………                                           ………………………………………………….

BGĘNIINEE                                                                          DZRPELŚAWLOAINE

…………………………………………                                           …………………………………………………

 1. Z rozsypanki wyrazowej wybierz i podkreśl wyrażenia dotyczące form cyberprzemocy.

ROZSYŁANIE KOMPROMITUJĄCYCH MATERIAŁÓW, APATIA, PROBLEMY W NAUCE, RADOŚĆ, OŚMIESZANIE, UTRATA PRACY, ŚMIECH, OBRAŻANIE, WARTOŚĆ, EUFORIA, UTRATA RODZINY, NĘKANIE, MIŁOŚĆ, UTRATA PRZYJACIÓŁ, PONIŻANIE, ROZSYŁANIE FILMÓW, ZDJĘĆ ALBO INFORMACJI KTÓRE OŚMIESZAJĄ, ROZCZAROWANIE, UTRATA PRACY, MOTYWACJA, ZDZIWIENIE, PRZEMOC, PROBLEMY Z PRAWEM, WIARA, RELIGIA, PROBLEMY FINANSOWE, PISANIE OBRAŹLIWYCH KOMENTARZY NA FORACH, CYBERGROŹBY, ZAUFANIE, ROZGORYCZENIE, BRAK ZAUFANIA DO OTOCZENIA I DO SIEBIE, TOLERANCJA, WYKLUCZANIE Z GRUP ON-LINE, EMPATIA, EMOCJE, PROBLEMY ZDROWOTNE, CYBERSTALKING, ZŁA DIETA, NIEPORZĄDEK, NIEDBANIE O SIEBIE I O INNYCH, ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO, AGRESJA, NAUKA, ZAGOSPODAROWANIE, CYBERBULLING, PROBLEMY UKŁADU NERWOWEGO, PUNKTUALNOŚĆ, KULTURA, PUBLIKOWANIE PLOTEK ZMYŚLONYCH INFORMACJI

A na koniec pracy:

 1. Jak postępować w przypadku cyberprzemocy? Przeczytaj!
 2. Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej – z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją.
 3. Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
 4. Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy – nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na czatach lub komunikatorach. Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW, zrób zrzut ekranu – aby zachować to, co widzisz na ekranie -wciśnij klawisz „Print Screen” (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskając jednocześnie klawisze „Ctrl” i „V”. Pamiętaj, aby zapisać plik!
 5. Skontaktuj się z organizacjami zajmującymi się cyberprzemocą lub policją.

Udanej pracy i lektury!


Wszawica

Rodzice!

Wszawica jest chorobą i tylko dzięki szybkiemu i skutecznemu leczeniu można opanować falę zachorowań.

Wszawicą nazywamy obecność na ciele człowieka lub jego odzieży dorosłych postaci wszy ludzkich lub wszy łonowych, ich larw lub jaj (gnidy).

Sposoby przenoszenia się wszawicy:

 • bezpośrednio z włosów na włosy,
 • za pośrednictwem przedmiotów używanych do pielęgnacji włosów (szczotki, grzebienie, siatki i wałki do włosów),
 • za pośrednictwem przedmiotów używanych do ozdabiania włosów (gumki, wsuwki, spinki, klamry, grzebyki, opaski, ,,twistery” i ‘’frotki”),
 • za pośrednictwem nakryć głowy (czapki, berety, kapelusze, chusty, opaski i nauszniki).

Objawy wszawicy:

 • świąd owłosionej skóry głowy,
 • obecność gnid (jaj wszy) u nasady włosów na głowie,
 • świąd okolicy karku,
 • obecność dorosłych osobników, są one barwy biało- brązowej.

Leczenie:

 • leczeniem niepowikłanej wszawicy może zajmować się lekarz rodzinny. W przypadku zmian skórnych wskazana jest opieka dermatologiczna,
 • stosować dostępne w każdej aptece środki do zwalczania wszy,
 • przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków.

Zaleca się:

 • skrócenie włosów, a w bardziej nasilonych przypadkach wszawicy nawet ogolenie głowy,
 • równoczesne leczenie wszystkich osób mających ścisły kontakt z osobą zainfekowaną i używających tych samych przedmiotów oraz nakryć głowy,
 • usuwanie gnid i wszy gęstym grzebieniem, po uprzednim zmoczeniu włosów wodą z octem, zmieszanych w równych objętościach (co powoduje szybsze odrywanie się gnid od włosa),
 • stosowanie szamponów zawierających permetrynę: PIPI (od 2 r.ż.) lub NIX (od 3 r.ż.), dostępnych w aptekach bez recepty,
 • pacjent powinien zgłosić się na badanie kontrolne 5-6 dni po zakończeniu leczenia.

Zapobieganie rozprzestrzeniania się:

 • Częste przeglądy włosów, zwłaszcza u dzieci przebywających w dużych skupiskach: przedszkolach, szkołach, koloniach lub obozach.
 • Dbanie o higienę osobistą wszystkich domowników, codzienne zmienianie bielizny osobistej, zmienianie przynajmniej raz w miesiącu pościeli oraz częste jej wietrzenie.
 • Używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku (grzebienie, szczotki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki).

Materiał opracowany został przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białymstoku (ulotka- ,,Co to jest wszawica?”)

Marlena Rusiłowicz